Bouw

Herbestemmen monument of historisch pand

Het herbestemmen van een monument komt steeds vaker voor. Als samenleving zijn we trots op ons cultureel erfgoed en willen dit dan ook graag behouden. Toch voldoen deze monumenten niet altijd meer aan de richtlijnen en de eisen zoals we die nu naleven. Zo was verduurzaming vroeger minder belangrijk, en kan het gebouw of het pand ook zijn oorspronkelijke bestemming verloren zijn. Hierbij kun je denken aan de leegloop in kerken of grote industriële gebouwen die overbodig zijn geworden omdat er met minder mankrachten wordt gewerkt. Omdat de objecten in deze tijd niet meer geschikt zijn waarvoor ze toen bedoeld waren, volgt er leegstand. Direct gevolg hiervan is dat de monumenten niet meer op de juiste manier worden onderhouden en in verval raken. Toch is een historisch pand in veel gevallen bepalend voor een omgeving. Denk hierbij aan een monumentaal herenhuis in de binnenstad of een oude kerk die het straatbeeld bepaald in een dorp.

herbestemmen monument

Herbestemmen monument betekent nieuw leven

Om deze gebouwen nieuw leven in te kunnen blazen is een herbestemming nodig. Zo wordt het monument gereed gemaakt voor een nieuwe functie terwijl de uiterlijke charme én de cultuurhistorische waarde behouden blijft. Het herbestemmen van een monument gaat echter niet zomaar. Hier gaan diepgaande onderzoeken aan vooraf. In de eerste plaats wordt er tijdens deze analyse gekeken naar de geschiktheid van het pand voor een eventuele nieuwe bestemming. Dat kunnen bijvoorbeeld appartementen zijn, of een onderdeel van een nieuw winkelcentrum. Een restauratie architect brengt in kaart welke kansen en mogelijkheden het monument heeft, en welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden. De nieuwe bestemming moet tevens aansluiten bij het karakter van het pand. Deze ideeën worden, in overleg met de eindgebruiker of de opdrachtgever, tot in detail uitgewerkt in een rapport of schets.

 

Behoud cultureel erfgoed door herbestemmen monument

Het herbestemmen van monumenten is tevens een duurzame oplossing. Zo hoeft er niet nagedacht te worden over nieuwbouw en blijven gebouwen die van grote waarde zijn behouden. In de meeste gevallen voert een restauratie architect dergelijke werkzaamheden uit. Dit kan in opdracht zijn van een particulier, maar ook van een gemeente. Om leegstand en achteruitgang in de omgeving te voorkomen, zijn er tevens diverse subsidiemaatregelen voor het herbestemmen van monumenten. Dit kan gaan om een oude schuur met een historische waarde, een oude kerk die een nieuwe bestemming krijgt als wooncomplex of een woning welke op de monumentenlijst is geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *